U organizaciji UNESCO Centra za žene i mir u Balkanskim zemljama, sa sjedištem u Solunu, u periodu 27.8. – 3.9.2018 će biti održan Multikulturni ljetni kamp za djecu iz Grčke, Kipra, Rumunije, Hrvatske, Srbije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Slovenije.

Kamp će biti organizovan u mjestu Agios Nikolaos na Halkidikiju, i otvoren je za djevojčice i dječake uzrasta od 12-15 godina.

Ljetni kamp za mlade ima za cilj promovisanje interkulturalnog dijaloga, približavanje civilizacija i širenje obrazovanja, nauke, kulture i sporta kao razvojnih alata koji se bore protiv socijalne isključenosti, a istovremeno čuvaju mir.

Tema ovogodišnjeg kampa je "Ekološko obrazovanje i klimatske promjene". Međutim, pored ove teme, koja je jedan od prioriteta UNESCO-a, učesnici će imati priliku da učestvuju u brojnim sportskim i rekretativnim aktivnostima, multikulturnim događajima, zabavnim večerima, kao i adukativnim i kreativnim radionicama.

Poziv je otvoren za maksimalno 12 djece iz svake zemlje u pratnji 1 odrasle osobe.

Osnovni uslov je solidno poznavanje engleskog jezika koje će omogućiti efikasnu komunikaciju sa drugim učesnicima kao i učešće u organizovanim aktivnostima i radionicama.

Troškovi učešća iznose 50€ po učesniku i plaćaju se po dolasku u kamp. Sve ostale troškove snose organizatori.

Detaljne informacije o organizaciji i programu kampa se mogu naći ovdje.

Zainteresovani učesnici treba da dostave popunjen aplikacioni obrazac i popunjeno i ovjereno ljekarsko uvjerenje , Državnoj komisiji BiH za UNESCO, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

 

Sa naznakom: Prijava za učešće u Multikulturnom ljetnom kampu za djecu.

 

Rok za dostavu prijava je 1.7.2018. godine.