UNESCO je objavio publikaciju sa godišnjim izvještajima o radu Državnih komisija za UNESCO za 2017. godinu.

Publikacija se može preuzeti na linku:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261946m.pdf