U okviru UNESCO Općeg akcionog programa o obrazovanju za održivi razvoj, otvoreno je Međunarodno takmičenje mladih u pisanju eseja, u organizaciji Goi Peace fondacije iz Japana.

Tema ovogodišnjeg takmičenja je Promjena koju želim da napravim (The Change I want to make).

Takmičenje je otvoreno za mlade ljude do 25 godina starosti u dvije kategorije:

-          Djeca - do 14 godina starosti, i

-          Mladi -  od 15-25 godina starosti.

Rok za dostavu eseja je 15.6.2018. godine.

Detaljne informacije o takmičenju se mogu naći na web stranici:

https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/.