Državna komisija za saradnju sa UNESCO-m Andore organizuje međunarodnu likovnu koloniju - Art kamp pod nazivom "Boje planete", a koja će se održati u periodu od 09 – 21. 07. 2018. godine u gradu Ordino, u Andori.

Cilj ovogodišnje kolonije je kreiranje zbirke originalnih radova koji odražavaju kreativan i umjetnički izraz u podržavanju vrijednosti UNESCO-a. To uključuje promociju mira, zaštitu životne sredine i jačanje principa Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

Učesnici sami snose troškove prevoza do Andore, dok organizator snosi troškove smještaja i punog pansiona za vrijeme održavanja likovne kolonije. Ispunjen aplikacioni obrazac kao i potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti Državnoj Komisiji za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m do 10. marta 2018. godine, na e-mail adresu: jelena.dzomba@mcp.gov.ba

Aplikacioni obrazac dostupan je na linku http://www.unesco.ad/art-camp-colors-per-al-planeta/art-camp-andorra-2018.html , te više informacija dostupno je na linku: http://artcampcolorsplaneta.blogspot.com/ .