U novembru 2011. godine, UNESCO je proglasio 30. april za Međunarodni dan džeza, odajući, na taj način, priznanje moći koju džez ima da razvije i poboljša međukulturne razmjene, kao i razumijevanje i toleranciju među kulturama. Međunarodni dan džeza se obilježava širom svijeta, a UNESCO u konsultaciji sa Thelonious Monk Institutom za džez vrše izbor grada domaćina koji će da organizuje program proslave i All-Star Global koncert.

UNESCO je otvorio poziv za dostavu prijava za organizaciju Međunarodnog dana džeza za 2020. godinu.

Više informacija o Međunarodnom danu džeza, uslovima i načinu prijavljivanja  se može naći ovdje, dok se formular za prijavu u elektronskoj formi može preuzeti ovdje.

Formular za prijavu, popunjen na engleskom jeziku i uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u),  i uz traženu prateću dokumentaciju, je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 1.6.2018. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.