U cilju promocije međunarodne razmjene u poljima obrazovanja, kulture, komunikacija, nauke i tehnologije, i unapređenja prijateljstva među ljudima, u saradnji UNESCO-a i Vlade Narodne Republike Kine je otvoren poziv za program stipendiranja za napredne studije u akademskoj 2018-2019. godini.

Stipendije u trajanju od jedne godine se nude na određenom broju kineskih univerziteta. Informacije o ponuđenim oblastima studiranja se mogu naći na web stranici China Scholarship Council (CSC) : http://www.csc.edu.cn/laihu/universityen.aspx.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

            a) Da su državljani Bosne i Hercegovine;

b1) za General Scholar Programme - Da su mlađi od 45 godina i da imaju završene najmanje 2 godine bachelor studija ;

b2) za Senior Scholar Programme – Da su mlađi od 50 godina i da imaju zvanje mastera ili vanrednog profesora;

c) Odlično poznavanje engleskog jezika;

d) Dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja.

Aplikacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO, na engleskom jeziku.  

Aplikacioni obrazac* je potrebno popuniti putem online aplikacije na web stranici: http://www.csc.edu.cn/laihua/noticeen.html  (pri registraciji koristiti Agency number 00001).

Popunjen aplikacioni obrazac je potrebno dostaviti uz sljedeću dokumentaciju:

-          Ovjerenu fotokopije diploma i sertifikata i ovjerene i prevedene na engleski jezik transkripte svih ocjena,

-          Dva pisma preporuke na engleskom jeziku od profesora ili vanrednih profesora koji su upoznati sa akademskim radom kandidata,

-          Prijedlog studija ili istraživanja koje će kandidat raditi u toku svojih postdiplomskih studija u Kini, minimum 500 riječi na engleskom jeziku,

-          Certifikat o poznavanju engleskog jezika, potpisan i/ili ovjeren pečatom

-          Popunjen formular za sistematski pregled za strance.

*pri popunjavanju aplikacije kandidati treba da navedu 3 moguće obrazovne ustanove u Kini u kojima bi željeli studirati te da navedu jednu oblast studiranja.

Aplikacioni obrazac i navedene prateće dokumente je potrebno dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u) Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-m najkasnije do 1. marta 2018. godine na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava za UNESCO – Great Wall of China stipendije za 2018. godinu

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

 

Detaljne informacije o UNESCO/Great Wall of China stipendijama, uslovima i procesu apliciranja se mogu naći na sljedećem linku: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-republic-of-china-the-great-wall-co-sponsored-fellowships-programme/.

Uputstvo za popunjavanje online aplikacije možete preuzeti ovdje.