Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je raspisala konkurse za radna mjesta:

1.      Zamjenik generalne direktorice,

2.      Pomoćnik generalne direktorice za kulturu

3.      Pomoćnik generalne direktorice za komunikacije i informacije,

4.      Pomoćnik generalne direktorice za obrazovanje.

Rok za prijavu na navedene konkurse je 15. januar 2018. godine.

Detaljne informacije o uslovima i načinu apliciranja se mogu naći na web stranici UNESCO Careers:

https://careers.unesco.org/careersection/2/joblist.ftl.