U okviru UNESCO Fonda za nematerijalnu baštinu je moguće aplicirati za sredstva za projekte koji imaju za cilj očuvanje nematerijalne baštine zemalja potpisnica Konvencije iz 2003. godine o očuvanju nematerijalne baštine.

Dodatne informacije o procesu apliciranja, o tome ko može da aplicira za sredstva iz ovog fonda kao i vrsti aktivnosti sa kojima se može aplicirati možete naći ovdje, dok se uputstvo za pripremu aplikacije može naći ovdje.

Aplikacioni obrazac ICH-04, kao i obrazac Timetable and Budget se mogu preuzeti u elektronskoj formi na web stranici https://ich.unesco.org/en/forms.

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom, uz prevod na jedan od službenih bh jezika je potrebno dostaviti, u štampanoj formi i u elektronskoj formi (na CD-u) na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

sa naznakom “Prijava za UNESCO Fond za nematerijalnu  kulturnu baštinu”

Napominjemo da je aplikacije za projekte u vrijednosti do 100.000 US$ moguće dostaviti bilo kada, dok je aplikacije za projekte u vrijednosti većoj od 100.000 US$ potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 31. januara 2018. godine.

 

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima UNESCO-a, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.