U periodu 8.-13. oktobra 2017. godine u Međunarodnoj akademiji o održivom razvoju u Torinu, Italija, će biti organizirana radionica o održivom upravljanju UNESCO-vim dobrima.

Glavni cilj ovogodišnje radionice je doprinos unapređenju profesionalnih i institucionalnih kapaciteta upravljačkih tijela, zajednica kao i drugih relevantnih stručnjaka koji se bave UNESCO-vim dobrima, a kako bi se povećale dobrobiti za lokalne zajednice i doprinijelo ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja. ​

Program radionice će se fokusirati na sljedeća UNESCO-va dobra:

  • Listu svjetske baštine
  • Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne baštine
  • Rezervate biosfere koji su uključeni u program Čovjek i biosfera
  • UNESCO Mrežu kreativnih gradova
  • Globalnu mrežu geoparkova

Posebna pažnja će biti posvećena područjima na kojima se nalazi više od jednog UNESCO-vog dobra, a u cilju analize potencijala, izazova i iskustava u vezi sa koordinacijom između različitih dobara.

Detaljne informacije o radionici, načinu apliciranja i mogućnostima za pokrivanje troškova učešća se mogu naći na web stranici:

https://www.academysd.net/about.