U organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH i Kancelarije UNESCO-a u Sarajevu, 2.6.2017. godine  održan je koordinacijski sastanak na temu implementacije UNESCO Konvencije iz 1970. godine o borbi protiv nelegalne trgovine kuturnim dobrima.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih državnih i entiteskih institucija, koji su predstavili aktivnosti koje se preduzimaju u borbi protiv nelegalne trgovine kulturnim dobrima.

Sudionici sastanka su takođe raspravljali i o koracima koje je potrebno dalje preduzeti, uključujući specijalizovane obuke aktera sa svih nivoa vlasti i poboljšanje koordinacije i razmjene informacija, a s ciljem spriječavanja nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima .