UNESCO Carlos J Finlay nagrada za dostignuća u oblasti mikrobiologije koju finasira Vlada Kube je ustanovljena kako bi se odalo priznanje naporima pojedinaca, institucija, nevladinih organizacija ili drugih tijela koji su, kroz istraživanje i razvoj, napravili značajan doprinos u polju mikrobiologije i njene primjene (uključujući i imunologiju, molekularnu biologiju, genetiku itd.). 

Više informacija o nagradi i  pravilima se može naći na linku:  

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/carlos-j-finlay-unesco-prize-for-microbiology/call-for-nominations/.

Svaka nominacija treba da sadrži:

-          Pismo preporuke,

-          Popunjen obrazac za prijavu,

-          Osnovne informacije o kandidatu i opis njegovih dostignuća,

-          Kratak pregled rada ili rezultata rada na popularizaciji nauke, uključujući publikacije i druge značajne prateće dokumente,

-          Opis način na koji je rad kandidata doprinjeo ciljevima nagrade.

Obrazac za prijavu, pismo preporuke i navedenu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti, na engleskom jeziku i prevodom na jedan od službenih bh jezika, u elektronskoj formi na email adresu jelena.dzomba(at)mcp.gov.ba i poštom, u 5 primjeraka, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

 

Rok za dostavu nominacija je 15.6.2017.godine.

*Nepotpune prijave, prijave koje nisu u skladu sa uvjetima konkursa, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.