UNESCO Creative Cities Network je program započet 2004. godine sa ciljem da razvije međunarodnu saradnju sa i među gradovima koji su identifikovali kreativnost kao strateški faktor za održivi razvoj, u okviru partnerstva u koje su uključeni i javni i privatni sektor, profesionalne organizacije, zajednice, civilno društvo i kulturne ustanove u svim regionima svijeta. Creative Cities Network olakšava razmjenu iskustava, znanja i resursa između gradova članova kako bi se unaprijedio razvoj lokalnih kreativnih industrija i podstakla kooperacija za održivi urbani razvoj širom svijeta.

Creative Cities Network ima za cilj da:

-          Ojača stvaranje, proizvodnju, distribuciju i uživanje u kulturnim dobrima i uslugama na lokalnom nivou

-          Unaprijedi kreativnost i kreativne izražaje naročito među ugroženim grupama, uključujući žene i omladinu

-          Poboljša pristup i učešće u kulturnom životu kao i uživanje u kulturnim dobrima

-          Integriра kulturne i stvaralačke industrije u lokalne razvojne planove.

Mreža pokriva sedam kreativnih sektora: rukotvorine i narodnu umjetnost, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i muziku.

Gradovi koji žele da postanu članovi Creative City Network moraju podnijeti aplikaciju  koja jasno pokazuje njihovu spremnost i kapacitet da doprinesu ciljevima ove mreže.

Detaljne informacije o ovom programu se mogu naći na web stranici:

http://en.unesco.org/creative-cities/home

Brošura koja je pripremljena u saradnji sa brojnim partnerima, a kako bi olakšala pripremu aplikacije za pristup u Creative Cities Network, se može preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/2017%20UCCN%20Call_Applicant%20Handbook.pdf

Aplikaciju za pristup možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu aplikacija za 2017. godinu je 16.6.2017. godine.