UNESCO Kalinga nagrada za popularizaciju nauke je zajednički ustanovljena od strane Kalinga fondacije, Vlade indijske države Orisa i Vlade Indije i dodjeljuje se svake dvije godine osobi koja je napravila značajan doprinos popularizaciji nauke. Nominovana osoba treba da je posvetila karijeru tumačenju nauke, istraživanja i tehnologije širokoj javnosti s ciljem poboljšanja razumijevanja i traženja rješenja za lokalne, regionalne i globalne izazove. Nominovana osoba može biti pisac, redaktor, predavač, urednik ili producent radio/televizijskog ili filmskog programa i očekuje se da poznaje ulogu koju nauka, tehnologija i, uopšteno, istraživanje imaju na poboljšanje dobrobiti društva, obogaćenje kulturnog nasljeđa i rješavanje problema čovječanstva. Mnogi od dosadašnjih dobitnika su i sami bili naučnici, dok su drugi bili novinari, prosvjetitelji ili pisci. Nagrada se dodjeljuje samo pojedincu i rad u kome su učestvovale dvije ili više osoba neće biti uzet u razmatranje.

Državna komisija za UNESCO može da nominuje jednog kandidata na osnovu preporuke: nacionalnih udruženja za unapređenje nauke, akademije nauke ili drugih naučnih udruženja, i/ili nacionalnih udruženja naučnih pisaca ili novinara. 

Više informacija o nagradi i  pravilima se može naći na linku: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/, dok se obrazac za prijavu može preuzeti ovdje:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Kalinga_submission_eng.pdf

Svaka nominacija treba da sadrži:

-          Pismo preporuke,

-          Popunjen obrazac za prijavu,

-          Osnovne informacije o kandidatu i opis njegovih dostignuća,

-          Kratak pregled rada ili rezultata rada na popularizaciji nauke, uključujući publikacije i druge značajne prateće dokumente,

-          Opis način na koji je rad kandidata doprinio popularizaciji nauke.

Obrazac za prijavu, pismo preporuke i navedenu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti, na engleskom jeziku i prevodom na jedan od službenih bh jezika, u elektronskoj formi na email adresu jelena.dzomba(at)mcp.gov.ba i poštom, u 5 primjeraka, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

 

Rok za dostavu nominacija je 20.4.2017.godine.

*Nepotpune prijave, prijave koje nisu u skladu sa uvjetima konkursa, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.