UNESCO - Ekvatorijalna Gvineja nagrada ima za cilj da nagradi naučno istraživačke projekte i aktivnosti pojedinaca, institucija, nevladinih organizacija i drugih tijela koji rade u polju prirodnih nauka i koji su doveli do poboljšanja kvaliteta ljudskog života.

Detaljne informacije o nagradi, uključujući Statut nagrade, Uputstvo za pripremu nominacija i Nomincioni obrazac, se mogu preuzeti na linku:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/call-for-nominations/

Nominacioni obrazac i prateću dokumentaciju, kako je definirana u Uputstvu za pripremu nominacija, na engleskom jeziku i uz prevod na jedan od zvaničnih bh jezika, je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 31.10.2016. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO - Ekvatorijalna Gvineja nagradu 2016“

Nepotpune nominacije, kao i nominacije koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.