S ciljem promocije međunarodne razmjene u poljima obrazovanja, kulture, komunikacija, nauke i tehnologije, i unapređenja prijateljstva među ljudima, u saradnji UNESCO-a i Vlade Narodne Republike Kine je otvoren poziv za program stipendiranja za napredne studije u akademskoj 2016-2017. godini.

Stipendije u trajanju od jedne godine se nude na određenom broju kineskih univerziteta. Informacije o ponuđenim oblastima studiranja se mogu naći na web stranici China Scholarship Council (CSC) : http://www.csc.edu.cn/laihu/universityen.aspx.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

            a) Da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) Da su mlađi od 45 godina;

c) Najmanje završene bachelor studije; ili master ili više studije;

c) Odlično poznavanje engleskog jezika;

d) Dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja.

Aplikacije se dostavljaju isključivo putem Državne komisije BiH za UNESCO, na engleskom jeziku.  

Aplikacioni obrazac je potrebno popuniti putem online aplikacije na web stranici: http://www.csc.edu.cn/laihua/noticeen.html  (pri registraciji koristiti Agency number 00001). Takođe je potrebno popuniti i obrazac koji se može preuzeti ovdje.

Oba popunjena aplikaciona obrasca* je potrebno odštampati u 2 (dva) primjerka i uz njih dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-          šest fotografija,

-          Ovjerene fotokopije diploma i seritfikata i ovjerene i prevedene na engleski jezik transkripte svih ocjena - dvije kopije,

-          Dva pisma preporuke na engleskom jeziku od profesora ili vanrednih profesora koji su upoznati sa akademskim radom kandidata – dvije kopije,

-          Prijedlog studija ili istraživanja koje će kandidat raditi u toku svojih postdiplomskih studija u Kini, minimum 400 riječi na engleskom jeziku – dvije kopije

-          Certifikat o poznavanju engleskog jezika, potpisan i/ili ovjeren pečatom – dvije kopije

-          Popunjen formular za sistematski pregled za strance – dvije kopije.

*pri popunjavanju aplikacije kandidati treba da navedu 3 moguće obrazovne ustanove u Kini u kojima bi željeli studirati te da navedu jednu oblast studiranja.

 

Detaljne informacije o UNESCO/Great Wall of China stipendijama se mogu naći na sljedećem linku: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/pdf/Announcement_01.pdf.

Rok za dostavu aplikacija Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-m je 2. maj 2016. godine na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom: Prijava za UNESCO – Great Wall of China stipendije za 2016. godinu

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.